© Marijana Petrovic/ Unsplash
Vendndodhja: Zaovine, Serbi

Ngjarjet

Ngjarjet e mëparshme

Takimi 4 i Platformës Dinaric Balkan Pindos

Konferenca e Platformës Dinarike të Pindos Ballkanike 3

Sot në Shkup u mbajt punëtoria e tretë e Platformës Rajonale për menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj në rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos, ku vlerësohet zhvillimi dhe funksionimi i mëtejshëm i Platformës.

Takimi 2 i Platformës Dinarike

Në një takim të dytë të platformës, pjesëmarrësit diskutuan qasjet e përbashkëta për menaxhimin e popullsisë së madhe mishngrënëse në të gjithë rajonin dhe llojin e marrëveshjes afatgjatë që mund të mbështesë platformën. Në fund të takimit, ata ranë dakord për hapat e tyre të ardhshëm për platformën.

Takimi 1 i Platformës Dinarike

Në takimin e parë të platformës, pjesëmarrësit diskutuan dhe ranë dakord për përmbajtjen e një raporti mbi situatën e sfondit për menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj, dëshirën për të bashkëpunuar dhe nevojën për të vazhduar aktivitetet e platformës.