© F1lter 88/ Pexels
Vendndodhja: Crno jezero

Praktikat e mira

Biblioteka e dokumenteve të dobishme

Mishngrënësit e mëdhenj në Dinaridet:
Menaxhimi, Monitorimi, Kërcënimet dhe Konfliktet

Ky raport bazë vlerëson situatën në lidhje me statusin aktual të mishngrënësve të mëdhenj, menaxhimin dhe monitorimin e tyre, kërcënimet dhe konfliktet në Rajonin Dinarik.

Vlerësimi i përbërjes së dietës në popullatën e ujqërve kroatë: Vështrime nga analiza e metabarkodimit të ADN-së

Ky raport paraqet gjetjet e analizës së dietës së ujqërve duke aplikuar analizën e metabarkodimit të ADN-së të 60 mostrave të zgjedhura të feçeve të mbledhura gjatë vitit 2022 me qëllim të monitorimit kombëtar kroat të ujqërve.

Rezultatet e projektit Carnivora Dinarica

Ky projekt u fokusua në tre sfida kryesore të përbashkëta në lidhje me menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj midis Kroacisë dhe Sllovenisë. Këto po trajtonin boshllëqet në menaxhimin ndërkufitar të mishngrënësve të mëdhenj, duke reduktuar rreziqet që kërcënojnë mishngrënësit e mëdhenj (veçanërisht presioni në rritje i njerëzve) dhe duke rritur ndërgjegjësimin për rolin që luajnë mishngrënësit e mëdhenj në ekosistem.

Mbrojtja e pronës nga mishngrënësit e mëdhenj

Shkarkoni broshurën për reduktimin e dëmtimeve të mishngrënësve të mëdhenj.

Ne jemi mysafirë në natyrë

Shkarko broshurën:

Çfarë ndryshimi bëjnë mishngrënësit e mëdhenj

Poster mbi përfitimet e ekosistemit të ofruara nga mishngrënësit e mëdhenj

Mishngrënës të mëdhenj në Kroaci

Shkarkoni fletën e të dhënave këtu:

Videot e projektit

Video nga projekti që përshkruan bashkëjetesën me mishngrënësit e mëdhenj dhe masat për mbrojtjen e bagëtive

Lista për luajtje e të gjitha videove të Carnivora Dinarica

Platforma e BE-së për bashkëjetesën midis njerëzve dhe rezultateve të mishngrënësve të mëdhenj

Video që përshkruan krijimin e platformave rajonale dhe lokale mbi mishngrënësit e mëdhenj

Paketa e mjeteve që përshkruan krijimin e platformave rajonale dhe lokale në mishngrënësit e mëdhenj

Good practice examples

Capacity building for future large carnivore experts

Capacity building for future large carnivore experts

Introduction

Members of the large carnivore field school in BiH.

Recent years have seen a positive development of civil society organisations in the Balkans, amongst other things connected to environmental topics and species conservation programs. There is, however, still a significant lack of qualified and experienced staff in some countries and large carnivore experts are urgently needed.

To address this issue and thereby create the basis for the long term and professional implementation of LC projects, the EuroNatur Foundation supported by the Bernd Thies Foundation developed and implemented a capacity building programme together with our partners from CZZS and CZIP. The programme aimed to identify, train and support young conservationists from Bosnia and Herzegovina and Montenegro in a professional career in LC conservation, management and research.

The approach was based on two components (i) a one-week training programme (field school) for LC conservation with both practical and theoretical lessons and (ii) a subsequent small grant program for high potential participants of the field school enabling the implementation of small but targeted actions focusing on conservation of LCs and gain hands-on experience.

Key actions

Objective 1: Gain a better understanding of the current status, obstacles and needs in capacities for LC conservation in the Balkans, especially in BiH and MNE

  • Survey to identify needs for capacity building for LCs in Balkan countries

Objective 2: Interested persons are informed about LC work in BiH/MNE and receive information on “Large carnivore field school”

  • Information events at universities and among additional stakeholder groups (hunters, protected area staff etc)
  • Selection of participants for field school based on letter of motivation and CV

Objective 3: One-week “Large Carnivore field school” is planned and implemented

  • Set up programme with practical and theoretical lessons and conduct field school

Objective 4: High-potential persons are involved in (existing) projects and supported for a career in LC conservation

  • Call for applications for small grants for LC conservation projects
  • Support and supervise the implementation of the winning proposals including networking

Results

So far, we have been able to hold two LC field schools in BiH and one in MNE. In addition, there were two Calls for proposals under the small grant scheme.

The combined approach has proven a very successful tool for raising capacities among young professionals and it is very desirable to continue and replicate the approach in other countries of the region. However, equally important is to make use of the capacities created and enable a long-term commitment to a career in LC conservation.

Financing

The capacity building programme has been implemented with financial support of Bernd Thies Foundation and EuroNatur Foundation.

Members of the large carnivore field school in BiH following a presentation.