Takimi 4 i Platformës Dinaric Balkan Pindos

Pjesëmarrësit e Takimit të 4-të Dinaric Balkan Pindos Platforma © Aleksandra Majić Skrbinšek
16-17 Nëntor, Parku Kombëtar i Liqeneve të Plitvicës

Në takimin e katërt të platformës, të organizuar nga Kroacia, pjesëmarrësit shkëmbyen informacion mbi aktivitetet e tyre në lidhje me menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj. Në një sërë grupesh të shpërndara, tema që lidhen me bashkëpunimin ndërkombëtar dhe menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj u diskutuan midis pjesëmarrësve nga 10 vende. Këto përfshinin strukturën institucionale për platformën (duke shkuar drejt një marrëveshjeje platforme); zhvillimi i udhëzimeve për monitorimin ndërkufitar; kontributi i gjuetarëve në menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj; dhe protokollet e konfigurimit të ekipit të ndërhyrjes.

Shkarkimet

Axhenda e takimeve

Rezultatet e takimit

Lista e pjesëmarrësve

Prezantimet

Dita 1 – 16/11/2023

Prezantimi dhe komentet që nga takimi i fundit
Andrea Solić dhe Katrina Marsden, Carnivora Magna dhe adelphi, Sekretariati i Platformës

Ruajtja dhe menaxhimi i mishngrënësve të mëdhenj – Kroaci
Jasna Jeremiq

Platforma DiBaPi për mishngrënësit e mëdhenj – Përditësime

Memorandumi i Mirëkuptimit dhe hapat e ardhshëm
Arie Trouwborst

Grupi 2: Fokusimi në monitorim
Projekti: “Mishngrënësit e mëdhenj në Evropën Qendrore dhe Juglindore – të lidhur dhe bashkëjetues me njerëzit (WWF Adria)
Aleksandra Majic Skrbinsek

Përfshirja e gjuetarëve në menaxhimin e ujqërve në Kroaci
Neška Vukšić Končevski, Federata Kroate e Gjuetisë

Përfshirja e gjuetarëve në menaxhimin e LC të BE-së
Sabrina Dietz, FYTYRA

Përfshirja e gjuetarëve në projektin LIFE Lynx
Mag. Lado Bradač, Tilen Hvala, Shoqata e Gjuetarëve të Sllovenisë

Ekipi i urgjencës – përmbledhje sipas vendeve
Mag. Lado Bradač, Tilen Hvala, Shoqata e Gjuetarëve të Sllovenisë

Dita 2 – 17/11/2023

Hulumtimi i lidhur me lidhjen, projektet në Ballkan dhe identifikimi i zonave kritike të lidhjes
Jernej Javornik, Aleksander Trajbarič, Tilen Hvala
dhe Rok Černe, Shërbimi Pyjor i Sllovenisë

Iniciativa e Mishngrënësit të Madh për Evropën – struktura dhe përfshirja e LC Ballkanike
Dime Melovski dhe Djuro Huber

Grupi 2: Fokusimi në monitorim
Projekti: “Mishngrënësit e mëdhenj në Evropën Qendrore dhe Juglindore – të lidhur dhe bashkëjetues me njerëzit” (WWF Adria)
Shërbimi Pyjor i Sllovenisë

Grupi 3: Përfshirja dhe reagimet e gjahtarëve