© Claudia Schmalz/ Pexels
Vendndodhja: Astypalea, Greqi

Financuesit dhe partnerët

Menaxhuar nga kërkimi adelphi dhe Carnivora Magna
Për më shumë informacion mbi projektin ju lutemi kontaktoni:
dinaric.carnivores@adelphi.de

Financuar nga Programi i Asistencës Këshillimore (AAP) i Ministrisë Federale Gjermane të Mjedisit për mbrojtjen e mjedisit në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, Kaukazit dhe Azisë Qendrore dhe vende të tjera fqinje me Bashkimin Evropian. Mbikëqyrur nga Agjencia Federale për Ruajtjen e Natyrës (BfN) dhe Agjencia Gjermane e Mjedisit (UBA).
Përgjegjësia për përmbajtjen bie mbi autorët.

Në bashkëpunim me WWF Adria