© Fotografi Federico Di Dio/ Unsplash
Vendndodhja: Slloveni

Mishngrënës të mëdhenj

Ariu i murrmë ( Ursus arctos ), ujku ( Canis lupus ) dhe rrëqebulli euroaziatik ( Lynx lynx ), duke përfshirë nënspeciin shumë të rrezikuar të rrëqebullit të Ballkanit ( Lynx lynx balcanicus ) janë të pranishëm në zonë.

Ky raport bazë vlerëson situatën në lidhje me statusin aktual të mishngrënësve të mëdhenj, menaxhimin dhe monitorimin e tyre, kërcënimet dhe konfliktet në Rajonin Dinarik.

Dinarik Pindos Ariu i murrmë

Sipas vlerësimeve 2012-2016 të Listës së Kuqe rajonale të Unionit Botëror të Ruajtjes (IUCN) ka rreth 4000 arinj në popullatën e arinjve Dinarik Pindos. Harta tregon shpërndarjen nëpër Dinaridet (2012-16). Prezenca e hartuar në shkallën e rrjetit ETRS89 LAEA Europe 10×10 km (Kaczensky et al. 2021).

©Janko Ferlic | Pexels
©Marko Matesic

Ujku dinarik-ballkanik

Në popullatën dinarik-ballkanike ka rreth 4000 ujqër

Rrëqebulli dinarik dhe rrëqebulli i Ballkanit

Ka rreth 120-130 rrëqebull në popullatën e rrëqebullit dinarik dhe vetëm 50 individë të rrëqebullit ballkanik të përqendruar në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi.

©Jsergey Koop | Unsplash

Statusi i popullsisë

Ka rreth 120-130 rrëqebull në popullatën e rrëqebullit dinarik dhe vetëm 50 individë të rrëqebullit ballkanik të përqendruar në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi.

Vendi Bear Vlerësimi Bear Trendi Vlerësimi i Ujkut Ujku Trendi Vlerësimi i Rrëqebullit Trendi i Rrëqebullit
Shqipëria *180-200 E qëndrueshme në nivel kombëtar *200-250 E qëndrueshme (5-10) E qëndrueshme me tendencë në rënie
Bosnjë dhe Hercegovinë *1000-1200 Pak në rritje 400-600 E qëndrueshme ose në rënie *80-90 -
Kroacia 846-1072 E qëndrueshme 163 Në rënie ose të qëndrueshme 85-90 E qëndrueshme ose në rritje
Kosova *80-100 - *100 - *(6) -
Mali i Zi *423 - *592 - *(0) -
Maqedonia e Veriut *333-381 E qëndrueshme ose në rritje *400-1100 Rënie e lehtë - (32) e qëndrueshme -
Serbisë *100 Në rritje *800-900 E qëndrueshme ose pak në rritje *40-60 E qëndrueshme
Sllovenia 700-900 Në rritje 104-129 Në rritje 29 -

Shifrat e dhëna në vitin 2021 (* = vlerësimi i pa verifikuar, për rrëqebullin () = nënpopullata rrëqebulli i Ballkanit, “-“ = nuk ka të dhëna) ( Marsden et al. 2022 ).