© Ales Krivec/ Unsplash
Vendndodhja: Vršič Pass, Soça, Slloveni

Vendet e përfshira

Vendet e mëposhtme janë të përfshira në nismë dhe kanë marrë pjesë aktive në takimet e platformës: Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.

Rajoni

Vendet e mëposhtme janë të përfshira në nismë dhe kanë marrë pjesë aktive në takimet e platformës: Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.