Dinarsko-balkansko-pindska inicijativa za velike zvijeri

Regionalna suradnja i razmjena znanja o upravljanju divljim vrstama

Dinarsko-balkansko-pindska regija je žarište bioraznolikosti u kojem brojne zaštićene vrste i staništa napreduju. Smeđi medvjed ( Ursus arctos ), vuk ( Canis lupus ) i euroazijski ris ( Lynx lynx ), koji uključuje i podvrstu ugroženog balkanskog risa ( Lynx lynx balcanicus ) prelaze nacionalne i regionalne granice. Transnacionalna suradnja pri njihovom upravljanju je ključna kako bi se omogućila dugoročna osnova za njihovo očuvanje.

Tko smo

Dinarsko-balkansko-pindska regija je jedna od biološki najraznolikijih regija u Europi. Ova regija je žarište bioraznolikosti u kojoj žive i napreduju zaštićene vrste i staništa. To uključuje smeđeg medvjeda ( Ursus arctos ), vuka ( Canis lupus ) i euroazijskog risa ( Lynx lynx ), uključujući i ugroženu podvrstu balkanskog risa ( Lynx lynx balcanicus ).

O Platformi

Dinarsko-balkansko-pindska platforma za velike zvijeri (#DiBaPi) je platforma za razmjenu znanja za nacionalne donositelje odluka i ostale relevantne dionike kako bi se okupili i raspravljali o upravljanju velikim zvijerima, uključujući svakodnevne probleme u praksi, ali i dugoročniju suradnju.

Inicijativa

Dinarsko-balkansko-pindska inicijativa #DiBaPi povezuje dionike i vlade potičući otvorenu razmjenu znanja i suradnju na projektima koji su u tijeku. Ako i vaša organizacija želi biti uključena, javite nam se.

Regija

Zemlje uključene u inicijativu koje su aktivno sudjelovale na sastancima platforme: Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Kosovo 1 , Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija.

1 U ovoj se inicijativi Kosovo spominje u skladu s UNSCR  1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.