© Artūras Kokorevas/ Pexels
Lokacija: Skadarsko jezero

Tko smo

Priča o nama

Dinarsko-balkansko-pindska regija je jedna od biološki najraznolikijih regija u Europi. Ova regija je žarište bioraznolikosti u kojoj žive i napreduju zaštićene vrste i staništa. To uključuje smeđeg medvjeda ( Ursus arctos ), vuka ( Canis lupus ) i euroazijskog risa ( Lynx lynx ), uključujući i ugroženu podvrstu balkanskog risa ( Lynx lynx balcanicus ).

Izazov

Velike zvijeri izazivaju snažne emocije. S jedne strane, velike zvijeri su predstavnici prirode i divljine koja mnogima nedostaje u svakodnevnim životima. S druge strane, dolaze u sukob s ljudskim potrebama (npr. napadom na stoku), a medvjedi čak povremeno mogu ugroziti i sigurnost ljudi. Zato su velike zvijeri gotovo izumrle u zapadnoj Europi i tek se u zadnjih nekoliko desetljeća počinju vraćati.

U dinarsko-balkansko-pindskoj regiji su populacije velikih zvijeri uspjele preživjeti, a brojne generacije ljudi imaju iskustvo suživota s tim životinjama. Unatoč tome, sukobi postoje, a postoji i potreba za razgovorom o upravljanju s ljudima na koje to utječe, kao što su lovci, poljoprivrednici, čuvari prirode i svi radnici u turizmu. Dok su neke populacije velikih zvijeri u regiji u dobrom stanju, druge su visoko ugrožene i potrebni su dodatni napori za održavanje njihovih populacija.

Velike zvijeri ne poznaju državne granice. Vukovi, primjerice, žive na golemim područjima i ne ograničavaju ih parkovi ili planinski lanci. S obzirom na širok raspon ovih vrsta, potrebna nam je transnacionalna suradnja prilikom upravljanja njihovim populacijama kako bi se omogućila dugoročna osnova za njihovo očuvanje.

Prekogranična suradnja velikih razmjera će se nastaviti bez obzira na izazove u Dinarsko-balkansko-pindskoj regiji koja uključuje niz zemalja u EU i zemalja izvan EU, različite kulture, jezike, pisma i religije, a i koja je tijekom vremena svjedočila velikom broju sukoba.

Posljednji izazov je nedostatak kapaciteta za upravljanje bioraznolikošću, jer se tome pridaje manje pozornosti nego neposrednijim političkim i društvenim izazovima. Stoga je važno povećanje kapaciteta i razmjena znanja.

© rawpixel

Naša vizija

Cilj Dinarsko-balkansko-pindske inicijative za velike zvijeri je osigurati dugoročnu osnovu za uspostavljanje suradnje između uključenih zemalja uspostavom platforme za razmjenu znanja i iskustava; sporazumom o koordinaciji; sredstvima za razmjenu informacija o inicijativama i projektima u regiji; i primjerima dobrih praksi upravljanja velikim zvijerima.

Vremenska crta

ožujka 2023.

Skopje, Sjeverna Makedonija, treći sastanak Platforme

prosinac 2022.

PPrekogranični tematski sastanak Hrvatska – Bosna i Hercegovina o razvoju zajedničkog monitoringa i mreže za praćenje na terenu

listopada 2022.

Program savjetodavne pomoći njemačkog Saveznog ministarstva (AAP) za zaštitu okoliša slaže se s daljnjim financiranjem pilot platforme

lipnja 2022.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, drugi sastanak platforme naglašava najvažnija tematska područja i dogovara nastavak suradnje sa širom dinarsko-balkansko-pindskom regijom

travanj 2022.

Nacionalni park Mavrovo, S. Makedonija, tematski sastanak koji okuplja donositelje odluka i lovce

Siječanj 2022.

Objavljeno pozadinsko izvješće: Velike zvijeri u Dinaridima: upravljanje, praćenje, prijetnje i sukobi (engl. Large Carnivores in the Dinarides: Management, Monitoring, Threats and Conflicts)

prosinac 2021.

Mostar, Bosna i Hercegovina, tematski sastanak o interventnim timovima za medvjede

studeni 2021.

Ljubljana, Slovenija, prvi sastanak Dinarske regionalne platforme za velike zvijeri dogovara ciljeve platforme i glavne teme

travanj 2021.

Program savjetodavne pomoći njemačkog Saveznog ministarstva (AAP) za zaštitu okoliša osigurava pilot financiranje platforme

studeni 2018.

Budva, Crna Gora regionalni sastanak EU Platforme o suživotu između ljudi i velikih zvijeri doveo do potpisivanja izjave u Budvi